Hotărâri ale Consiliului Local Roata de Jos din anul 2017.

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 27.12.2017 (1 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 27.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli din anul 2017, pentru unitatea administrativ — teritoriala a comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

  • Data urcării: 19 ianuarie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr.79 din 27.12.2017 ()

  Hotărârea Consiliului Local nr.79 din 27.12.2017 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 si alte taxe locale asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2018, pentru comuna Roata de Jos.

  • Data urcării: 18 ianuarie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 27.12.2017 (5 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr.78 din 27.12.2017 privind aprobarea Planului lunar de actiuni ,lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii 416 pe 2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

  • Data urcării: 18 ianuarie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 27.12.2017 (4 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 27.12.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 52 pe 2017, privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul cont. din cadrul Ap. de Specialitate al Primarului comunei Roata de Jos.

  • Data urcării: 18 ianuarie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 13.12.2017 (2 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 13.12.2017 privind inchiriere imobile – terenuri in suprafata de 556 mp. si a suprafetei de 226 mp., ambele situate in Tarla 110, P 1279, in comuna Roata de Jos Judetul Giurgiu.

  • Data urcării: 18 ianuarie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 13.12.2017 (1 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 13.12.2017 privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Roata
  de Jos, Judetul Giurgiu.

  • Data urcării: 18 ianuarie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 13.12.2017 (1 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 13.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli din anul 2017, pentru unitatea administrativ — teritoriala a comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

  • Data urcării: 18 ianuarie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 13.12.2017 (1 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr.72 din 13.12.2017 privind aprobarea STATUTULUI comunei Roata de Jos ,judetul Giurgiu.

  • Data urcării: 18 ianuarie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 13.12.2017 (676 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 13.12.2017 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta.

  • Data urcării: 17 ianuarie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 27.10.2017 (3 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 27.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli din anul 2017, pentru unitatea administrativ — teritoriala a comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

  • Data urcării: 17 ianuarie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 27.10.2017 (840 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 27.10.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru Trimestrul al III -lea 2017 si aprobarea executiei bugetului imprumuturilor interne, pentru Trimestrul al III-lea 2017.

  • Data urcării: 16 ianuarie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 27.10.2017 (761 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 27.10.2017 privind aderarea comunei Roata de Jos, ca membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara și iluminat public eficient.

  • Data urcării: 16 ianuarie 2018
 • Hotararea Consiliului Local nr. 66 din 21.09.2017 (1 MB)

  HOTARAREA NR. 66/21.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici si finantarea de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Lucrari de extindere si modernizare retea de iluminat public in comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”

  • Data urcării: 15 ianuarie 2018
 • Hotararea Consiliului Local nr. 67 din 21.09.2017 (1 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 21.09.2017 privind aprobarea finantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii, „Extindere sistem integrat de alimentare cu apa in sat Cartojani, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”,

  • Data urcării: 15 ianuarie 2018
 • Hotararea Consiliului Local nr. 65 din 21.09.2017 (1 MB)

  HOTARAREA nr. 65/21.09.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli din anul 2017, pentru unitatea administrativ — teritoriala a comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

  • Data urcării: 14 ianuarie 2018