Generalitati

Accesul la site-ul Primăriei Roata de Jos este liber si gratuit pentru toate persoanele interesate. Pentru orice întrebare sau solicitare cu privire la Termeni si Conditii și la Politica de confidentialitate, a modului de utilizare a site-ului și a informațiilor postate pe site, vă rugăm să ne contactați, folosind pagina de contact.

Echipa noastră vă va răspunde în cel mai scurt timp posibil, însă nu mai târziu de 15/30 de zile de la data transmiterii solicitării/ sesizării/ informațiilor, după caz.

Informații despre site.

În cadrul procesului de accesare și navigare pe site-ul Primăriei Roata de Jos există posibilitatea de a se înregistra informații despre furnizorul dumneavoastră de internet.

Ori de câte ori accesați site-ul de pe un calculator/lap-top/telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart, există de asmenea posibilitatea de a se colecta și stoca inclusiv informații referitoare la adresa IP, la tipul de motor de căutare și/sau locul din care se face accesarea site-ului, precum și informații legate de secțiunile pe care le consultati.

Politica de confidențialitate se aplică tuturor activităților și informațiilor care sunt legate/conținute de site-ul nostru.

Informatii despre cookies.

Cookies reprezintă anumite fisiere de mici dimensiuni, care sunt stocate pe computerul/dispozitivul dumneavoastră. Aceste cookies conțin un număr unic de identificare. Putem folosi cookies pentru a înregistra numele dvs. de utilizator/IP-ul, în vederea facilitării conexiunii de fiecare dată când accesați/vizitați site-ul nostru și pentru îmbunătățirea calității serviciilor.

Confidentialitatea informatiilor.

Primăria comunei Roata de Jos se angajează să depună toate diligențele necesare pentru a asigura confidențialitatea relației cu site-ul său. Confidențialitatea informațiilor deținute de site-ul nostru și securitatea acestora, inclusiv a bazei tehnice folosite este un principiu de bază, important pentru noi.

Operatorul va supraveghea serviciul furnizat în scopul asigurării funcționării optime a acestuia și pentru a îmbunătăți calitatea serviciului, ori de câte ori este necesar. Ca atare, se vor putea stoca și dezvălui anumite informații necesare și suficiente, inclusiv date cu caracter personal pentru a respecta legislația în vigoare, pentru a se îndeplini obligațiile legale față de autorități și instituții publice și/sau organe cu competență de anchetă, inclusiv pentru a se administra în mod corespunzător serviciul furnizat și/sau pentru a se proteja.

Utilizatorii, în calitate de proprietari ai datelor lor personale sunt însă singurele persoane care decid cu privire la prelucrarea datelor acestora și a informațiilor lor, atunci când acestea au fost înregistrate prin intermediul site-ului. Operatorul va prelucra aceste date/informații personale numai în scopuri determinate, explicite și legitime.

Securitatea prelucrării și stocării datelor personale.

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului nostru sunt colectate și stocate în condiții de siguranță. Operatorul va lua toate măsurile rezonabile și necesare de securitate a prelucrării și va asigura confidențialitatea datelor personale prelucrate prin intermediul site-ului său și va efectua copii de siguranță a informațiilor încărcate pe site-ul sau.

Copiile vor fi păstrate și actualizate în timp util și sunt efectuate pentru asigurarea securității prelucrării și pentru prevenirea oricărei forme de distrugere accidentală a acestor date și de acces neautorizat la aceste date. Operatorul a luat măsuri adecvate, conform legii, pentru prevenirea accesului neatorizat la datele personale conținute de site.