Serviciul Public Administraţia Domeniului Public îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Consiliului Local a Comunei Roata de Jos, având ca obiect principal de activitate administrarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat a comunei Roata de Jos.

Principalele activităţi, specifice Serviciului Administraţia Domeniului Public :

 • Salubrizarea comunei Roata de Jos si localitatilor arondate acestuia;
 • Întreținere si administrare parcuri;
 • Amenajarea, întreținerea şi reabilitarea spaţiilor de joaca pentru copii, a spaţiilor de odihnă, aflate în subordine;
 • Întreținere spații verzi;
 • Salubrizare străzilor;
 • Salubrizarea si ecologizarea zonelor expuse in mod frecvent deșeurilor menajere ;
 • Administrarea domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
 • Emitere avize pentru lucrările  care se execută pe domeniul public;
 • Dezăpezire;
 • Organizarea pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor;
 • Montarea mobilierului stradal;
 • Prevenirea poluarii accidentale  a mediului sau a surselor si cursurilor de apa prin depozitarea necontrolata a deseurilor de catre agentii  economici sau de catre cetateni;
 • Asigura masurile corespunzatoare pentru conservarea si protectia mediului;
 • Efectueaza masurile necesare pentru protectia sanatatii publice, cu sprijinul si sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;
 • Curațarea străzilor, a pietelor si a celorlalte locuri publice, indepartarea zapezii, a ghetii de pe strazi si trotuare, colectara si depozitarea reziduurilor menajere si stradale, sortarea si valorificarea resurselor materiale refolosibile, repararea si intretinerea strazilor, a drumurilor comunale, curatarea si amenajarea santurilor;
 • Respectarea stricta a normelor igienico-sanitare in piata agroalimentara si in targul saptamanal;
 • Verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil şi remedierea operativă a acestora;
 • Evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi refacerea zonelor adiacente afectate;
 • Administrarea şi exploatarea WC-urilor publice;
 • Amenajarea şi exploatarea locurilor de parcare şi afişaj publicitar de pe domeniul public, în condiţiile stabilite conform legislaţiei actuale în vigoare;
 • Dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanţă cu necesităţile comunităţii locale şi a documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii;


Documente atașate:

 Declarația de impunere

 Acordul privind ocuparea temporară