Primarul comunei Roata de Jos

GHIDĂNAC MARIN

Telefon primărie: 0246.266.115

Email 1: cl_roatadejos@yahoo.com

Email 2: contact@primariaroatadejos.ro


Cuvântul primarului

Strategia de dezvoltare a comunei noastre se constituie ca un instrument modern de administrare a comunității cu ajutorul căruia Consiliul local și Primăria Roata de Jos vor fi în măsură să asigure coerență acțiunilor lor.

De asemenea, în procesul de absorbţie a fondurilor europene şi al finanaţărilor din alte surse interne şi externe, strategia de dezvoltare locală integrată cu documentaţiile de urbanism şi cele de planificare a bugetului local constituie baza justificării proiectelor, elementul de fond de la care începe să se contureze şi să se concretizeze proiectul.

Un factor determinant în realizarea acestei strategii a fost consultarea populației, rezultatele acestui proces fiind extrem de importante pentru fundamentarea viziunii, obiectivelor și proiecte identificate ca fiind prioritare pentru comunitate. Și de aici încolo, avem convingerea că printr-o bună comunicare cu membrii comunității, vom avea susținerea în implementarea strategiei.

Fiecare etapa, fiecare obiectiv va fi comunicat populației astfel încât să avem suportul și înțelegerea a ceea ce dorim să facem.

Sunt convins că toți locuitorii comunei vor fii partenerii noștri în realizarea dorințelor noastre, ale tuturor, de a transforma comuna Roata de Jos într-o localitate modernă, decentă și plină de viață.

Primarul dumneavoastră,
Ghidănac Marin


Rolul primarului

Primarii şi consiliile locale funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.


Atribuțiile primarului

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
• atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
• atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
• atribuţii referitoare la bugetul local;
• atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
• alte atribuţii stabilite prin lege.

 Descarcă lista completă a atribuțiilor primarului


Adresați-vă primarului

Prin intermediul acestei pagini aveți posibilitatea de a comunica direct cu primarul comunei Roata de Jos.

Primarul va avea posibilitatea să răspundă în termen de 30 de zile conform Legii nr. 544/2001 capitolul II, secțiune 1, art 7 alin.1. Răspunsul îl veți primi direct pe adresa dumneavoastră de e-mail sau telefonic.

Pentru a vă adresa domnului Ghidănac Marin, vă rugăm să completați formularul următor și să redactați cât mai concis mesajul dumneavoastră.