Monitorul Oficial Local al Comunei Roata de Jos, județul Giurgiu

În această secțiune veți regăsi informații privitoare la:

1. STATUTUL COMUNEI ROATA DE JOS

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

 1. Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al comunei Roata de Jos
 2. Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Comunei Roata de Jos
 3. Regulament serviciu apa si canalizare Roata de Jos Anexa 1 la Regulamentul General
 4. Regulament al Serviciului de iluminat public Roata de Jos, Judetul Giurgiu Anexa 2 la Regulamentul general
 5. Regulamentul serviciului salubritate Roata de Jos, Județul Giurgiu Anexa 3 la Regulamentul general
 6. Regulament administrarea domeniului public si privat Roata de Jos, Judetul Giurgiu 2020 – Anexa 4 la Regulamentul general

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS

 • Dispozitia Primarului 166 din 16 iunie 2021 convocarea CO, 
 •  Dispozitia primarului 170 din 2021 constituire comisie pentru probleme de aparare 2021
 • Dispozitia Primarului 188 din 2021 convocarea CL in sedinta 27.07.2021
 • Dispozitia Primarului 198 din 10.08.2021 constituire comisie avizare adunări publice
 • Dispozitia Primarului nr 199 din 10 august 2021 convocare sedinta cl ordinara de indata 17 august 2021
 • Dispozitia Primarului 217 din 17 august 2021 privind revocarea dispozitiei 199 din 10.08.2021 pentru convocarea CL in sedinta ordinara pentru data de 17.08.2021
 • Dispozitia Primar nr. 256 din 07.10.2021
 • Dispozitia 259 din 12.10.2021 comisie de disciplina proces verbal anexa
 • Dispozitia Primarului nr. 260 din 26.11.2020 privind convocarea de indata a CL in sedinta extraordinara in data de 26 noiembrie 2020
 • Dispozitie Primar 264 din 2021 convocare CL in sedinta octombrie 2021
 • Dispozitia Primarului 279 din 2021convocare in sedinta de indata CL 04 noiembrie 2021
 • Dispozitia Primarului 288 din 2021 convocarea CL in sedinta ordinara in data 22.11.2021
 • Dispozitie Primar 293 din 06.12.2021 numire responsabil organizare inventariere active, datorii, capitalurilor proprii 2021
 • Dispozitia 294 din 06.12.2021 privind constituirea comisiei de inventariere a elementelor de natura activelor, daroriilor și capitalurilor proprii 2021
 • Dispozitia Primarului 298 din 2021 convocare CL in sedinta 08.12.2021
 • Dispozitia 317 -20.12.2021 delegare atributii secretar uat
 • Dispozitia Primarului nr. 325 din 24.12.2021 convocarea CL in sedinta de indata din 24.12.2021
 • Dispozitie Primar 327 din 27 decembrie 2021 comisie receptie la term. lucr. Alimentare cu apa Cartojani etapa II
 • Dispoziția Primarului nr. 1 din 05.01.2022 privind stabilirea salariului asistentilor personali prin majorare pana la valoarea salariului minim brut garantat in plata pe anul 2022
 • Proiect de Dispoziție a Primarului nr. 1 din 05.01.2022 privind stabilirea salariului asistentilor personali prin majorare pana la valoarea salariului minim brut garantat in plata pe anul 2022
 • Dispoziția Primarului nr. 2 din 06 ianuarie 2022
 • Proiect de Dispoziție a Primarului nr. 2 din 06 ianuarie 2022
 • Dispoziția Primarului 78 din 08.02.2022
 • Registru dispozitii 2020 de la 1 pana la 342 din anul 2020
 • Registru Dispozitii Primar 2021
 • Opis dispozitii Primar 315-330 din 2021
 • Opis dispozitii Primar 333 pe anul 2021
 •