Monitorul Oficial Local al Comunei Roata de Jos, județul Giurgiu

În această secțiune veți regăsi informații privitoare la:

1. STATUTUL COMUNEI ROATA DE JOS

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

  1. Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al comunei Roata de Jos
  2. Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Comunei Roata de Jos
  3. Regulament serviciu apa si canalizare Roata de Jos Anexa 1 la Regulamentul General
  4. Regulament al Serviciului de iluminat public Roata de Jos, Judetul Giurgiu Anexa 2 la Regulamentul general
  5. Regulamentul serviciului salubritate Roata de Jos, Județul Giurgiu Anexa 3 la Regulamentul general
  6. Regulament administrarea domeniului public si privat Roata de Jos, Judetul Giurgiu 2020 – Anexa 4 la Regulamentul general

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE 

6. ALTE DOCUMENTE