Servicii oferite publicului:

 • Adeverință de încadrare teren intravilan sau extravilan

  Acte necesare:

  1. Cerere;
  2. Timbru fiscal – în valoare de 10 lei;
  3. Copie act de identitate;
  4. Certificat de înregistrare, după caz;
  5. Documentaţie cadastrală (planuri de amplasament şi delimitare, inventar de coordonate în sistemul naţional de referinţă);
  6. Copie act proprietate;
 • Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

  Acte necesare:

  1. Autorizație de construire;
  2. Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizațiilor de construire;
  3. Certificat energetic;
  4. Referatul proiectantului;
  5. Adeverință I.S.C.
 • Certificat de urbanism pentru informare, operațiuni notariale și alte scopuri

  Acte necesare:

  1. Cerere tip (formular F1);
  2. Chitanța de achitare a taxei pentru Certificat de Urbanism;
  3. Copie BI/CI sau certificat de înregistrare fiscală a solicitantului;
  4. Planuri cadastrale/topografice cu evidențierea imobilelor în cauză, astfel:  a.pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;  b.pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.
  5. Plan de încadrare în zonă;
  6. Alte acte după caz.
 • Certificat de urbanism pentru amplasare mijloace de publicitate

  Acte necesare:

  1. Cerere tip (formular F1);
  2. Chitanța de achitare a taxei pentru Certificat de Urbanism;
  3. Copie BI/CI sau certificat de înregistrare fiscală a solicitantului;
  4. Planuri cadastrale/topografice cu evidențierea imobilelor în cauză, astfel:  a.pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;  b.pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.
  5. Plan de încadrare în zonă;
  6. Memoriu tehnic justificativ;
  7. Alte acte după caz.
 • Certificat de urbanism pentru construire

  Acte necesare:

  1. Cerere tip (formular F1);
  2. Chitanța de achitare a taxei pentru Certificat de Urbanism;
  3. Copie BI/CI sau certificat de înregistrare fiscală a solicitantului;
  4. Planuri cadastrale/topografice cu evidențierea imobilelor în cauză, astfel:  a.pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;  b.pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.
  5. Plan de încadrare în zonă;
  6. Alte acte după caz.
 • Prelungirea valabilității certificatului de urbanism

  Acte necesare:

  • Cerere tip (formular F7);
  • Certificatul de Urbanism, în original;
  • Documentul privind achitarea taxei de prelungire;