Hotărâri ale Consiliului Local Roata de Jos din anul 2016.

 • Hotărârea Consiliului Local nr 39 din 19.12.2016 (6 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr 39 din 19.12.2016 privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 și alte taxe locale asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2017, pentru comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr 38 din 08.12.2016 (2 MB)

  Hotărârea Consiliului Local nr 38 din 08.12.2016 privind aprobarea asocierii în participațiune dintre Consiliul Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu în vederea realizării serviciilor de deszăpezire pe drumuri județene, în lungime egală cu tronsoanele de drum de interes local aflate pe raza teritorială a unității administrative, comuna Roata de Jos, Județul giurgiu, în iarna 2016-2017.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 08.12.2016 (776 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 08.12.2016 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și chieltuieli al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu pentru anul 2016.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 31.10.2016 (49 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 31.10.2016 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și chieltuieli, din anul 2016, pentru unitatea administrativ-teritorială a comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 31.10.2016 (152 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 31.10.2016 privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu pe anul 2017.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 31.10.2016 (44 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 31.10.2016 privind aprobarea achiziționării de microcipuri pentru identificarea câinilor din gospodăriile de pe raza comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 31.10.2016 (60 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 31.10.2016 privind aprobarea și însușirea în patrimoniul comunei a ”PLANULUI URBANISTIC GENERAL și Regulamentul Local de Urbanism aferent localităților componente ale comunei ROATA DE JOS”.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 31.10.2016 (170 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 31.10.2016 privind aprobarea modificării Statului de Funcții și al Organigramei al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 31.10.2016 (97 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 31.10.2016 privind aprobarea documentației faza de Studiu de Fezabilitate, aferentă obiectivului de investiții ”Extindere Sistem Integrat de Alimentare cu Apă în Sat Cartojani, Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu” și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea acestui obiectiv de investiții.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 31.10.2016 (71 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 31.10.2016 privind aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 7/27.01.2016 privind aprobarea modificării Statutului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr 22 din 27.09.2016 (39 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 27.09.2016 privind desemnare reprezentantilor Consiliului Local ca membri in consiliul de administrație. a scolii Roata de Jos

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 22.09.2016 (41 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 22.09.2016 privind acordarea unui ajutor de inmormantare.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 22.09.2016 (42 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 22.09.2016 privind desemnare reprezentat CL membru comisiile de concurs ocupare post director si director adjunct – Popa Danut Nicolae.

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 22.09.2016 (37 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 22.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, ca membri în Consiliul de Administrație al Școlilor gimnaziale nr 1 si 2 din Comuna Roata de Jos în anul școlar 2016-2017

  • Data urcării: 9 mai 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 22.09.2016 (81 kB)

  Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 22.09.2016 privind aprobarea necesității și oportunității realizării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții ”Continuare lucrări aferente Proiectului STRAZI PRINCIPALE ÎN COMUNA ROATA DE JOS, 17,502 Km”, lucrări ce nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic și economic, de contractul inițial fără apariția unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă

  • Data urcării: 9 mai 2017