ANUNȚ DE PARTICIPARE
PENTRU DEPUNERE OFERTA ÎN VEDEREA APLICĂRII
rocedurii proprie de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice, in conformitate cu prevederile art.68 alin.(1) lit.h), coroborat cu prevederile art.111 alin.1 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, ce se va finaliza prin incheierea unui contract de achizitie publica.

“Servicii de catering pentru Programul național ”Masă sănătoasă” pentru preșcolarii și elevii din  învatamantul preuniversitar de stat din structura Școlii Gimnaziale nr.1,  comuna Roata de Jos, județul Giurgiu„

Anunt de participare

Model contract

Caiet de sarcini

Formulare

Instructiuni ofertanti

Procedura proprie