Anunt dezbatere publica buget local de venituri și cheltuieli pe trimestre, aferent anului 2018

Primăria Comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, azi data de 02.02.2018, în conformitate cu legea 52/2003, art. 7, alin. 13, aduce la cunoștința publică prin afișare pe site-ul comunei și la sediul Primăriei, repartiția pe trimitere a sumelor defalcate din TVA, din unele venituri ale bugetului de stat și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2018, aferentă bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Roata de JOS pe anul 2018.