Proiectul ”Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”

Primăria Comunei Roata de Jos face parte din proiectul ”Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” – cod SIPOCA 35.

Scopul proiectului constă în creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local. Un obiectiv implicit al proiectului vizează identificarea disfuncționalităților de ordin legislativ pentru promovarea unei abordări unitare în aplicarea legislației privind liberul acces la informații de interes public și transparența decizională.

Noul Regulament de Protecție a datelor personale

În data de 4 mai a.c. au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

– Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

Mai multe detalii găsiți pe pagina DataProtection.ro

Primăria Roata de Jos are un nou site

Va anuntam cu placere lansarea noii versiuni a websiteului oficial al Primariei Comunei Roata de Jos.

Sperăm ca siteul să devină o sursă de informare a cetățenilor din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, o carte de vizită a localității noastre dar și o punte de legătură între cetățeni și autoritatea publică locală.

Siteul nu este perfect dar cu ajutorul sugestiilor dumneavoastră sperăm să se transforme într-un adevărat instrument de comunicare și să devină o platformă de dezbatere publică.

Vă rugăm să ne transmiteți părerea dumneavoastră și eventualele sugestii!

Cu respect,

Primăria Roata de Jos