Primăria Comunei Roata de Jos face parte din proiectul ”Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” – cod SIPOCA 35.

Scopul proiectului constă în creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local. Un obiectiv implicit al proiectului vizează identificarea disfuncționalităților de ordin legislativ pentru promovarea unei abordări unitare în aplicarea legislației privind liberul acces la informații de interes public și transparența decizională.