Primăria Comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, azi data de 02.02.2018, în conformitate cu legea 52/2003, art. 7, alin. 13, aduce la cunoștința publică prin afișare pe site-ul comunei și la sediul Primăriei, repartiția pe trimitere a sumelor defalcate din TVA, din unele venituri ale bugetului de stat și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2018, aferentă bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Roata de JOS pe anul 2018.

Anunt dezbatere publica buget local de venituri si cheltuieli, pe trimestre aferent anului 2018