Regulamentul serviciului salubritate Roata de Jos, Județul Giurgiu Anexa 3 la Regulamentul general

Regulamentul serviciului salubritate Roata de Jos, Județul Giurgiu Anexa 3 la Regulamentul general