P.H. nr. 44 din 04 iulie 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44/06.07.2023
privind aprobarea atribuirii în condițiile prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile
publice a contractelor de lucrări privind executie lucrari (rest de executat) în cadrul proiectului
“ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE SADINA ȘI ROATA DE JOS, EXTINDERE CANALIZARE ÎN
SATELE SADINA ȘI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU”, către Serviciul de Utilități Publice al
Comunei Roata de Jos, Județul Giurgi