PROIECT DE HOTARARE nr. 1 din 10.01.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1/10.01.2024
Privind aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului bugetului local, a excedentului
bugetului împrumuturilor interne și a excedentului bugetului instituțiilor finanțate
din venituri proprii și subvenții înregistrate la sfârsitul anului 2023 și aprobarea Listei de investiții provizorii pentru anul 2024