PROCES VERBAL NEDEPUNERE DOSAR Compartiment URBANISM

PROCES VERBAL
privind constatare depunere dosar concurs
pentru funcția publică de execuție vacantă, clasa I, consilier, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului, Disciplina în Construcții, Cadastru și Mediu