Nota de informare

Nota de Informare din partea Serviciului de Utilitati
Publice al Comunei Roata de Jos!!!